Modificació de crédits Diputació d´Alacant

Modificació de crédits Diputació d´Alacant

Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits 1-2016 de la Diputació Provincial d´Alacant publicat en el BOP nº 101 de data 27/05/2016  

Read More →

Read More →

Modificación de créditos Diputación de Alicante

Modificación de créditos Diputación de Alicante

Aprobación definitiva expediente de modificación de créditos 1-2016 de Diputación Provincial de Alicante publicado en el BOP nº 101 de fecha 27/05/2016    

Read More →

Read More →

Pacte per l’estabilitat i la governabilitat de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial d’Alacant entre C’s i PP

Pacte per l’estabilitat i la governabilitat de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial d’Alacant entre C’s i PP

PP i Ciutadans rubriquen el seu pacte per la Diputació d’Alacant ACORD D’INVESTIDURA ENTRE PARTIT POPULAR I CIUTADANS A LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER AL BON GOVERN DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT. Separació immediata de qualsevol càrrec públic que haja sigut imputat formalment per delictes de corrupció política o per qualsevol altre que per la seua gravetat […]

Read More →

Read More →

Pacto por la estabilidad y la gobernabilidad de la Excelentísima Diputación provincial de Alicante entre C`s y PP.

Pacto por la estabilidad y la gobernabilidad de la Excelentísima Diputación provincial de Alicante entre C`s y PP.

PP y Ciudadanos rubrican su pacto por la Diputación de Alicante ACUERDO DE INVESTIDURA ENTRE PARTIDO POPULAR  Y CIUDADANOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE PARA EL BUEN GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE  Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política o por cualesquiera otros que por su gravedad […]

Read More →

Read More →

Top