Modificació de crèdit 2-2016 Diputació d´Alacant

Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits 2-2016 de la Diputació Provincial d´Alacant publicat en el BOP nº 108 de data 07/06/2016

Top