Modificació de crédits Diputació d´Alacant

Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits 1-2016 de la Diputació Provincial d´Alacant publicat en el BOP nº 101 de data 27/05/2016

 

Top