Termini per presentar reclamacions i suggeriments

El termini per presentar reclamacions i suggeriments comença el 23 de juny i conclourà el 28 de juliol.
L´anunci d´informació pública i audiència als interessats es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant n º 119, de 22 de juny de 2016.

Top