La Diputació d’Alacant -juntament amb les seves entitats dependents entre les quals es troba la Agència Provincial de l’Energia d’Alacant– va començar el 2012 un Pla de Modernització que va marcar les bases d’un projecte de treball ampli i integral per a aquesta institució, però sobretot que tenia una vinculació directa amb els ciutadans d’aquesta província. Les noves tecnologies, les seves plataformes i aplicacions- han permès en els darrers anys simplificar el procés d’eines com les webs amb l’objectiu que es converteixin en veritables finestres digitals.

Convençuts que el treball que es realitzi en aquesta direcció ha de portar semblant elements i accions de transparència, el 2013 es va posar en marxa l’actual web de la Diputació d’Alacant. A més, i de manera progressiva, s’han ampliat el nombre de pàgines que corresponen a entitats dependents d’aquesta institució, com l’Agència Provincial de l’Energia d’Alacant. Tots apliquen aquestes normes i dades adreçades a donar resposta als ciutadans sobre la presa de decisions, distribució dels pressupostos, obligacions i serveis públics.

El BOE número 295 de 10 de desembre del 2013 va publicar la Llei 19/2013 de Transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern. Aquesta llei representa un “important avenç en la matèria i estableix uns estàndards homologables al de la resta de democràcies consolidades”, segons consta al seu preàmbul. Així mateix, la Llei 2/2015 de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana suma i amplia continguts en matèria de transparència que posem a disposició dels ciutadans a través d’aquest portal amb l’objectiu facilitar la participació dels ciutadans en la gestió de l’activitat pública de la Diputació Provincial d’Alacant.

Skip to content