Oferta Ocupació Pública

Estás en: Inicio » Informació Institucional

Oferta d’ocupació de l’Agència Provincial de l’Energia d’Alacant

Relació de llocs de treball

PATRONAT DE L’AGÈNCIA PRESIDENT VICEPRESIDENTA PATRONS ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE L’AGÈNCIA

S’hi inclou la informació de caràcter institucional, organitzativa i la relativa als càrrecs electes,  classificada en diferents apartats i compliment de la normativa estatal i autonòmica sobre transparència.

Skip to content