Sol·licitud d’informació

Estás en: Inicio » Transparència

La Llei de Transparència estableix a l’article 17 el procediment per sol·licitar informació. Agència Provincial de l’Energia d’Alacant, Fundació Comunitat Valenciana compta a la pàgina web amb un correu de contacte, que merament té validesa a efectes informatius. Per presentar qualsevol sol·licitud, el ciutadà l’ha de presentar a les oficines de l’empresa. Article 17. Sol·licitud … Llegiu més

Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Skip to content