Període Mitjà De Pagament A Proveïdors

Estás en: Inicio » Informació econòmica » Període Mitjà De Pagament A Proveïdors

El període mitjà de pagament definit al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics. Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu, si l’Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o les certificacions d’obra, segons correspongui.

Període mitjà de pagament a proveïdors

Skip to content